داشتن شکم تخت

داشتن شکم تخت

6تمرین برای داشتن شکم تخت

آیا داشتن شکم تخت و صاف کار سختی است؟ از نظر خیلی از افراد اینطور به نظر می رسد. نوع تغذیه، میزان تحرک، میزان سوخت و ساز بدن و برنامه زمانی غذا خوردن شما روی این موضوع تاثیر میگذارد. در کنار بهبود وضعیت تغذیه شما برای داشتن شکم تخت، گروه اُفیت 6 حرکت را به شما پیشنهاد می دهد که انجام روزانه آنها زمان زیادی از شما نخواهد گرفت و در داشتن شکم تخت به شما کمک خواهد کرد.

mountain-climberحرکت کوهنورد

ناحیه های تحت تاثیر: شکم، باسن، پا، بازوها

 • شروع حرکت: دست ها صاف به روی زمین و دقیقا زیر شانه ها، پاها کاملا کشیده به سمت پشت و بدن شما کاملا باید صاف باشد.
 • سپس پای سمت راست را خم کنید و به سمت قفس سینه بکشانید و بعد آن را بکشانید و به حالت اولیه برگردانید. بعد با پای چپ همین کار را بکنید. پاها را به همین ترتیب جا به جا کنید و برای 60 ثانیه ادامه دهید. دقت کنید که باسن شما در این حرکت نباید بالا بیاید.

side-hip-dropحرکت Side Hip Drop

ناحیه های تحت تاثیر: دور کمر، باسن، شانه ها

 • بر روی آرنج سمت چپ تکیه دهید. دست راست خود را بالا ببرید. آرنج شما بابد دقیقا در زیر شانه شما باشد. پای پایینی خود را به سمت پشت خم کنید و روی زمین نگهش دارید.
 • باسن خود را چند سانت به سمت پایین بیاورید و سپس به جای قبلی آن را برگردانید. برای 30 ثانیه ادامه دهید و سپس برعکس بر روی آرنج سمت راست خود خم شوید و 30 ثانیه همین حرکت را تکرار کنید.

حرکت Arrow arm Crunch

arrow-arm-crunch

ناحیه های تحت تاثیر: شکم، دور کمر

 • به پشت دراز بکشید و زانوها را خم کنید و صاف روی زمین دراز بکشید. تمرکز کنید که با کمک شکم خود بالاتنه خود را بالا بکشید در حالی که بازوهایتان را میکشید. و دوست های خود را به سمت یکدیگر بیاورید. (ماننده یک فلش که جهت اشاره آن به سمت وسط پاهایتان است)
 • به سمت چپ خود را بکشید و دوباره به حالت اولیه برگردید. سپس به سمت راست خود را بکشید و بعد به حالت اولیه برگردید. برای 30 ثانیه تکرار کنید. این تمرین را 2 ست انجام دهید.

حرکت Leg Lift

ناحیه های تحت تاثیر: پایین شکم، دور کمر

 • به پشت دراز بکشید و بر روی آرنج های خود بنشینید. دست هایتان را زیر باسن قرار دهید.

  leg-lift

  پاهایتان را از زمین بالا بکشید. در حالی که زانوی سمت راست را خم می کنید و پای سمت چپ را کاملا کشیده نگه میدارید.

 • در حالی که زانوی سمت راستتان خم شده است، هر دو پای خود را چند سانتیمتر پایین بیاورید و سپس به جای اولیه بازگردانید. (هر چه بیشتر پایین بیاورید چالشی تر خواهد بود.) این حرکت را برای 30 ثانیه به آرامی انجام دهید. بعد از آن پای چپ خود را خم کنید و مجددا حرکت را تکرار کنید.

حرکت Side Squat Reach

side-squat-reach

ناحیه های تحت تاثیر: شکم، دور کمر، شانه ها، ران و باسن

 • پاهایتان را بیش از عرض شانه باز کنید. زانوهایتان را خم شده نگه دارید. (دقت کنید که زانوهای شما نباید از مچ پایتان جلوتر باشند) بالاتنه را صاف
 • و
  کشیده نگه دارید. سپس دست راست خود را بالاآورید و آن را به سمت چپ بکشانید.
 • سپس برای 60 ثانیه با هر دو دست این تمرین را تکرار کنید.

torso-twistحرکت Torso Twist

ناحیه های تحت تاثیر: شکم، شانه ها، ران

 • پاها را به عرض شانه باز کنید. دست ها را خم شده بالا بیاورید طوری که مشت شما نزدیک گوش ها باشند.
 • زانوی سمت چپ را به سمت آرنج سمت راست بکشانید و سپس به حالت شروع برگردید. 30 ثانیه حرکت را انجام دهید و سپس با زانوی سمت راست حرکت را 30 ثانیه انجام دهید./ پایان مطلب