خدمات

برنامه غذایی

طراحی برنامه اختصاصی غذایی شما بر اساس وضعیت جسمانی و سلامتی شما و اهدافی که در تناسب اندام دنبال می‌کنید.

برنامه تمرین

طراحی برنامه اختصاصی تمرین شما بر اساس شرایط و اهدافی که در جهت تناسب اندام دنبال می‌کنید.

مشاوره اختصاصی

مشاوره تلفنی جهت بررسی وضعیت فعلی و راهنمایی تخصصی بر اساس اهداف، بودجه و امکانات شما جهت تناسب اندام. 

فرم درخواست برنامه تمرین

فرم درخواست برنامه غذایی

فرم درخواست مشاوره اختصاصی

ارتباط با ما

14 + 11 =