چالش ” من میخواهم شکم تخت داشته باشم!”

چالش ” من میخواهم شکم تخت داشته باشم!”

با چالش 30 روزه اُفیت همراه شوید تا عضلات شکم و پهلوی خود را در این مدت تقویت کنید و چربی های دور شکمی را به شدت کاهش دهید. عضلات شکمی مهمترین عضلات بدن شماست چرا که هم در زیبایی اندام شما بسیار موثر است و هم عضلات مرکزی بدن شما محسوب می شود که در نقش مهم و اساسی در...
داشتن شکم تخت

داشتن شکم تخت

6تمرین برای داشتن شکم تخت آیا داشتن شکم تخت و صاف کار سختی است؟ از نظر خیلی از افراد اینطور به نظر می رسد. نوع تغذیه، میزان تحرک، میزان سوخت و ساز بدن و برنامه زمانی غذا خوردن شما روی این موضوع تاثیر میگذارد. در کنار بهبود وضعیت تغذیه شما برای داشتن شکم تخت، گروه...