آیا پیلاتس باعث کاهش وزن می شود؟

آیا پیلاتس باعث کاهش وزن می شود؟

نام ورزش پیلاتس از نام طراح تمرین های این ورزش، جوزف پیلاتس برگرفته شده است. وی در سال 1920 تمرین های ورزش پیلاتس را طراحی نمود. پیلاتس یک متد تمرینی استقامتی است که بر انعطاف عضلات و کشش آنها موثر است. پیلاتس بر تناسب اندام و عضلات با تکیه بر تمرینات کششی تمرکز دارد....
داشتن شکم تخت

داشتن شکم تخت

6تمرین برای داشتن شکم تخت آیا داشتن شکم تخت و صاف کار سختی است؟ از نظر خیلی از افراد اینطور به نظر می رسد. نوع تغذیه، میزان تحرک، میزان سوخت و ساز بدن و برنامه زمانی غذا خوردن شما روی این موضوع تاثیر میگذارد. در کنار بهبود وضعیت تغذیه شما برای داشتن شکم تخت، گروه...