داشتن برنامه ورزشی برای موفقیت در تمرین فیتنس شما یک عامل حیاتی است. تمرین کردن بدون برنامه ورزشی مثل رانندگی کردن بدون نقشه در یک کشور غریب است. شما احتمالاً به یک جایی می رسید، اما مشخص نیست اینجا همان جایی است که دقیقا می خواستید برسید یا نه. بدون برنامه ورزشی مناسب بدنتان، تمرین های شما به هدف نهایی که در ذهن داشته اید نخواهد رسید.

برنامه ورزشی باعث می شود ورزش به عادت زندگیتان تبدیل شود

برای رسیدن به اهداف تمرین هایتان و حفظ آن ها، تمرین های منظم و تغذیه مناسب باید به بخشی از زندگی روزانه تان تبدیل شوند. داشتن یک برنامه تمرین مناسب خطر ” از فردا شروع خواهم کرد” را از بین می برد و شما نسبت به پیروی کردن از برنامه روزانه تان احساس مسولیت خواهید داشت.

وقتی برنامه ورزشی را دریافت می کند تمامی تمرین های آن را بررسی کنید، مطمئن شوید که انجام آن ها برای شما نه غیر ممکن باشد و نه خیلی آسان. سپس آن برنامه را به کار بگیرید این حالت باعث می شود شما برای پیشبرد برنامه انگیزه بیشتری داشته باشید.

برنامه ورزشی باعث می شود فرآیند تناسب اندامتان را منظم پیگیری کنید

یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی برای تناسب اندام، تعیین اهداف بلند مدت است سپس این اهداف به بخش های کوچکتر شکسته می شوند و به اهداف کوتاه مدت قابل دستیابی تبدیل شوند. به برنامه فیتنس خود به دید چشم انداز موفقیت نگاه کنید.

هر بار که به یکی از اهداف کوتاه مدتتان می رسید، یک نقطه عطف در برنامه بلند مدتتان سپری شده است. بدین ترتیب با داشتن برنامه ورزشی شما رکورد تمامی تمرین هایتان را خواهید داشت و در زمان هایی که احساس ضعف کنید نگاه به رکوردهای سابق خودتان منجر می شود انرژی مجدد بگیرید. یکی دیگر از فواید برنامه ورزشی این است که شما میدانید تمرین های روز بعد شما چیست و در صورت نیاز به آموزش آن را سرچ می کنید و نحوه صحیح انجام آن را می بینید.

برنامه ورزشی باعث می شود چیزی از قلم نیافتد

یک برنامه تناسب اندام خوب و جامع باعث می شود هیچ چیز از قلم نیافتد، مثلاً خواب و تغذیه شما. همچنین این برنامه شامل حرکات کششی می باشد که باعث می شود انعطاف بدن شما حفظ شود. این موارد باعث می شود شما مثل یک ورزشکار حرفه ای تمرین کنید و با رعایت تمامی نکات تغذیه ای، خواب و تنفس خیلی زودتر و بهتر به اهداف تناسب اندام دست یابید. دنبال کردن برنامه ورزشی و توجه به جزییات آن سبب می شود شما به تمام موارد مهم در ورزش تان هر روز فکر کنید و به آن ها تلط یابید./ پایان مطلب

Share This