حرکات کششی بهترین تمرین ها برای آب کردن چربی، استقامت و شکل دادن عضلات هستند. همچنین متابولیسم بدن را افزایش می دهد. اُفیت یک سری تمرین های کششی عضلات شکم جهت ورزش در خانه به شما پیشنهاد می کند که به تناسب اندام کمک می کند.

تمرین های شکم و پهلو

اینفوگرافیک تمرین های ورزش در خانه برای عضلات شکم تمرین ها، شیوه صحیح انجام آنها و تعداد انجام آنها را نشان میدهد. این تمرین ها تمامی عضلات شکم و پهلو را شامل می شوند.

اینفوگرافیت تمرین های شکم

Share This